fbpx

Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA)


Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim yang juga dikenali sebagai UIN SUSKA RIAU adalah sebuah institut yang lahir dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru. Institut ini ditubuhkan pada 19 September 1979 susulan dari Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 Tahun 1970.

Pada awal penubuhannya IAIN SUSQA hanya terdiri dari 3 fakulti; Tarbiyah, Syariah, dan Usuluddin. Kemudian, ia terus berkembang dengan bertambahnya jumlah fakulti dan program seperti Fakulti Dakwah pada tahun 1998 dan Program Pasca Sarjana pada tahun 1997.

Kini UIN SUSKA mempunyai 8 buah fakulti untuk menempatkan para pelajarnya. Antaranya termasuklah Fakulti Syari’ah dan Ilmu Hukum, Fakulti Usuluddin, Fakulti Dakwah dan Komunikasi, Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Psikologi, Fakulti Ekonomi dan Ilmu Sosial dan lain-lain lagi.

Pengiktirafan:  

  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • 4 Tahun

  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • 4 Tahun
  • Pra Daftar