Kenapa Sambung Pengajian Di Universitas Sumatera Utara (USU) Menjadi Pilihan?

Universitas Sumatera Utara atau dikenali juga sebagai USU masih lagi menjadi pilihan pelajar untuk sambung pengajian terutamanya dalam bidang Perubatan, Pergigian dan juga Farmasi. Universiti ini bermula dengan penubuhan Yayasan Universiti Sumatera Utara pada Tarikh 4 Jun 1952. Yayasan ini ditubuhkan oleh Gabenor Sumatera Utara bagi memenuhi keperluan masyarakat di...