‘Medic’ di Bangladesh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Alhamdulillah kami telah menghantar bakal doktor, doktor gigi, dan doktor haiwan bagi menuntut ilmu di Bangladesh pada tanggal 5 Februari lalu. Sebagai makluman, mereka bakal menjadi pelajar di Mymensingh Medical College, Dhaka Dental College dan Bangladesh Agricultural University. Seramai 21 orang pelajar telah selamat tiba dan mendaftar di universiti masing-masing dengan bimbingan pegawai daripada Zara Zakiah Education sendiri. Semoga berjaya hingga ke akhirnya dan pulang berkhidmat demi negara.

Artikel Terbaru

Ikuti Kami

Tags